Blog 23 januari 2023

Elektrisch rijden; kan mijn netaansluiting het wel aan?

In deze blog gaan we in op een belangrijk aspect wat komt kijken bij het elektrisch rijden namelijk de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting. Voordat we hier wat dieper op in gaan staan we allereerst even stil bij het type laadtechniek. We onderscheiden zogenaamde AC- en DC-laders.

De AC-laders zijn bedoeld voor het laden thuis, op de zaak of op locaties waar je wat langer de tijd hebt om te laden. De gebruikte laadvermogens bij AC-laders variëren van 3,7 kW (1-fase) tot 22 kW (3-fase). Een gemiddelde personenauto kan met deze vermogens 18 à 110 km per uur laden; afhankelijk van de aanwezige techniek in de auto. Deze laders zijn gebaseerd op wisselstroom techniek.

De DC-laders; ook wel snelladers genoemd; zijn bedoeld voor laden onderweg. De DC-laders zijn gebaseerd op de zogenaamde gelijkstroomtechniek. De toegepaste vermogens zijn hoger dan bij de AC-laders. We praten over DC-laders bij vermogens vanaf 30 kW. Op openbare locaties zijn hoge vermogens aanwezig tot wel 350 kW.

In deze blog beperken we ons tot de AC-laders welke op bedrijfslocaties geplaatst worden maar ook op locaties waar meerdere bewoners gebruik maken van AC-laders zoals bijvoorbeeld parkeergarages bij een appartementencomplex.

 

Capaciteiten elektriciteitsaansluitingen

Als we het over de elektriciteitsaansluiting in het pand (ook wel netaansluiting genoemd) hebben, is er een ruime waaier aan mogelijkheden wat de capaciteit betreft. Voor woningen zien we nog veel 1-fase 35 of 40 ampère (A) aansluitingen en bedrijfsmatig zien we veelal 3-fase aansluitingen variërend van 3x25A tot wel 3x1000A of nog hoger. Alle aansluitingen tot en met 3x80A worden ook wel kleinverbruik aansluitingen genoemd. Aansluitingen boven de 3x80A worden grootverbruik aansluitingen genoemd.

 

Contractwaarde

Bij de grootverbruik aansluitingen is het zo dat de gecontracteerde waarde van de aansluiting lager kan zijn dan wat de aansluiting fysiek aan kan. Oftewel, het kan zijn dat de aansluiting voorzien is van hoofdzekeringen 3x250A maar dat er een contractwaarde is waarbij er niet meer afgenomen mag worden dan bijvoorbeeld 3x100A. In het geval er meer afgenomen kan er in overleg met de netbeheerder de contractwaarde vergroot worden. Daar zijn hogere maandelijks kosten mee gemoeid. Het kan ook zijn dat de netbeheerder vanwege netcongestie problemen het niet toestaat een hogere contractwaarde af te spreken.

 

Piekbelastingen

Om een goed idee te kunnen krijgen hoe groot de stroom zal zijn die door de netaansluiting zal lopen zijn twee zaken van belang: kennis van de piekbelasting die in de laatste 12 maanden is opgetreden en kennis van de te verwachten belasting als gevolg van het laden van de elektrische auto’s.

Bij grootverbruik aansluitingen registreert de netbeheerder maandelijks de grootst opgetreden piekbelastingen. Daarnaast is het bij de netbeheerder mogelijk om op te vragen hoe hoog de piekbelasting was over de afgelopen 12 maanden. Bij kleinverbruik aansluitingen is die mogelijkheid er niet. Wel kan middels diverse apps inzicht verkregen worden in de maximale belasting. Voorwaarde is dat er een slimme meter aanwezig is en anders zijn er componenten te installeren waarmee de maximale belasting gemonitord kan worden.

Als we de piekbelastingen weten en we weten hoeveel laadpunten met welk vermogen belast kunnen worden, kan er een voorspelling gedaan worden van de te verwachten nieuwe piekbelasting na installeren en in gebruik nemen van de laadpalen.

 

Onvoldoende vermogen

Er is echter wel een mogelijkheid dat er een overschrijding plaats vindt van de waarde van de hoofdzekeringen en/of de contractwaarde. Oftewel, er is niet voldoende vermogen. Er zijn een aantal maatregelen die genomen kunnen worden om dit probleem op te lossen.

Verzwaren

De meest voor de hand liggende oplossing is om de aansluiting te laten verzwaren en/of contractwaarde te laten verhogen tot de waarde die berekend is. Dit kan een goede oplossing zijn vooral indien het vermogen van de laadpunten te allen tijde 100% beschikbaar moet zijn.

Load Balancing

Een andere oplossing kan zijn om de vermogensafgifte naar de laadpalen te reguleren om zodoende te voorkomen dat de contractwaarde overschreden wordt en/of de hoofdzekeringen worden overbelast. Hierbij kunnen we twee manieren van reguleren onderscheiden te weten Statische danwel Dynamische Load Balancing.

Statische Load Balancing

Bij statische loadbalancing wordt een starre vaste limiet ingesteld voor de toebedeling van vermogen aan de laadpalen. Dit is werkbaar wanneer bekend is wat de beschikbare vrije capaciteit is op de aansluiting.

Dynamische Load Balancing

Naast Statische Load Balancing, biedt Dynamische Load Blancing ook een mooi oplossing in het geval:

  • De toename van de elektrische belastingen als gevolg van de laadpalen tot mogelijke overschrijding van de contractwaarde en/of uitschakeling van de hoofdzekeringen zou leiden,
  • Als de vrije beschikbare capaciteit niet bekend is en/of statische load balancing tot onacceptabele lage stroomwaardes zou leiden.

Dynamische Load Balancing houdt in dat er zo effectief mogelijk gebruik wordt gemaakt van het beschikbare vermogen. Het vermogen wat aan de laadpalen ter beschikking wordt gesteld, is afhankelijk van de actuele belasting op de hoofdzekeringen en wordt continue bijgestuurd. U kunt hiermee zo lang mogelijk het verzwaren van uw elektriciteitsaansluiting of de verhoging van de contractwaarde uitstellen en daarmee dus ook kosten besparen.

Dynamische Load Balancing biedt een grote mate van zekerheid van bescherming van de hoofdzekeringen. Een 100% garantie tegen uitval van de hoofdzekering(en) kan niet gegeven worden. Met name als belastingen snel toenemen kan het door de tijdvertraging in het systeem soms toch eens voorkomen dat een hoofdzekering uitvalt.

Meerdere groepenkasten in het pand

Een bijzondere situatie kan zich voordoen wanneer we te maken hebben met meerdere groepenkasten in het pand. Het kan dan soms nodig zijn om een combinatie van loadbalancing vormen te kiezen. Bijvoorbeeld Dynamische Load Balancing om de hoofdaansluiting te beschermen in combinatie met Statische Load Balancing om een onderverdeler te behoeden voor overbelasting.

Zonne-energie/batterij-capaciteit

Behalve het regelen van de belasting kan een extra energiebron in de vorm van zonne-energie en batterij-opslag ook bijdragen aan een oplossing van het probleem. Hiermee moet bedacht worden dat zonne-energie een discontinu karakter heeft.

 

Kilometers laden

Bij het overwegen van de keuze Statische of Dynamische Load Balancing is het goed om vooraf een inschatting te maken van het benodigde vermogen. Bij Statische Load Balancing is vooraf precies bekend wat de laadpunten aan beschikbaar vermogen toebedeeld krijgen. Als we dit vermogen (kW) vermenigvuldigen met de tijdsduur (h) dat de auto geladen wordt krijgen we als uitkomst de energie (kWh) waarmee de auto geladen wordt.

Als we dit vervolgens maal 5 à 6 doen krijgen we als uitkomst het aantal kilometers (km) dat geladen kan worden in deze tijdsduur. Op basis van deze berekening kan worden nagegaan of er voldoende kilometers geladen kunnen worden. Dit hangt af van de gebruikersprofielen op locatie. Gaat het om woon-werk, 20 à 60 km of gaat het om een buitendienst medewerker die soms in vier uur tijd, 150 km moet kunnen laden. Dit kan een rol spelen bij de keuze voor de soort Load Balancing.

 

Primair bedrijfsproces topprioriteit

Het elektrisch rijden neemt toe en de laadvoorzieningen bij bedrijven en parkeergarages hebben een impact op de elektrotechnische installatie en netaansluiting. Bij Reith Power onderkennen we deze impact en nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw primaire bedrijfsproces ongestoord gecontinueerd kan worden. Wil je zelf laadvoorzieningen laten realiseren? Neem dan contact met ons op. Wij begeleiden je volledig vanaf aanvraag tot installatie.

De laadpaalspecialist van zakelijk Nederland

Offerte aanvragen