Blog 8 september 2023

Nieuwe Veiligheidsregels voor Elektrische Oplaadpunten in Parkeergarages

In Nederland rijden we steeds meer elektrisch. Met deze ontwikkeling groeit echter ook de behoefte aan efficiënte en vooral veilige oplaadinfrastructuur. Dit speelt uiteraard ook in parkeergarages. Om ervoor te zorgen dat deze oplaadpunten veilig worden aangelegd en beheerd, heeft de Nederlandse overheid besloten om de wetgeving aan te passen. Vanaf 1 januari 2024 treden nieuwe regels in werking die impact zullen hebben op eigenaren en beheerders van parkeergarages.

Deze nieuwe wetgeving brengt essentiële voorwaarden met zich mee voor het installeren van veilige en effectieve oplaadpunten in parkeergarages:

  1. Centrale Afschakeling: Een cruciale eis is dat alle laadpunten in een parkeergarage tegelijkertijd centraal kunnen worden afgeschakeld. Deze voorwaarde is ingevoerd om te waarborgen dat in noodsituaties snel en efficiënt kan worden ingegrepen. Dit draagt bij aan de veiligheid van zowel de gebruikers als de garage zelf.
    Centrale afschakeling kan plaatsvinden door middel van een of meer noodknoppen. Ook kan er een koppeling gemaakt worden met een brandmeldinstallatie indien deze aanwezig is zodat er bij een brandmelding een automatische In afschakeling van laadpunten kan plaatsvinden. De brandweer kan hierdoor op veilige wijze een eventueel met het laadpunt verbonden voertuig afkoppelen van het laadpunt.
  2. Duidelijke Signalering: Bij de ingang van de parkeergarage moet duidelijk worden aangegeven waar zich de centrale afschakelmogelijkheid voor de laadpunten bevindt en hoe deze centraal kunnen worden afgeschakeld.
  3. Laadtechnieken ‘Mode 3’ en ‘Mode 4’: De nieuwe regels vereisen dat de geïnstalleerde laadpunten gebruik maken van de laadtechnieken ‘mode 3’ of ‘mode 4’.
    Mode 3 verwijst naar een AC-laadpaal en mode 4 verwijst naar een DC laadpaal. In de praktijk zal met name mode 3 voorkomen in parkeergarages.
    Dit betekent tegelijkertijd dat er een verbod gaat gelden op het laden via een gewoon stopcontact.

Waarom Zijn Deze Voorwaarden Belangrijk?

Deze nieuwe voorwaarden zijn niet alleen een reactie op de groeiende vraag naar elektrische oplaadpunten, maar ook op de behoefte aan uniforme veiligheidsnormen. Parkeergarages zijn drukbezochte locaties en moeten daarom voldoen aan strenge veiligheidsmaatregelen om de gebruikers te beschermen. De mogelijkheid om laadpunten centraal uit te schakelen, in combinatie met duidelijke signalering, helpt om snel te handelen bij onvoorziene omstandigheden, zoals brand of andere noodsituaties.

Bovendien zorgt de vereiste van ‘mode 3’ en ‘mode 4’ laadtechnieken ervoor dat de laadinfrastructuur gestandaardiseerd en betrouwbaar is. Dit minimaliseert de kans op technische problemen en verhoogt de algemene veiligheid van het laadproces.

Impact op Garage-eigenaren en Beheerders

Voor eigenaren en beheerders van parkeergarages betekenen deze nieuwe regels dat zij hun laadinfrastructuur moeten herzien en aanpassen om aan de nieuwe eisen te voldoen. Hoewel dit aanvankelijk een investering kan vergen, zal het op de lange termijn leiden tot een veiligere en efficiëntere oplaadervaring voor hun klanten.

In essentie is deze nieuwe wetgeving een positieve stap in de richting van een duurzamere en veiligere mobiliteitstoekomst. Het zorgt ervoor dat elektrische voertuigen niet alleen groener zijn voor het milieu, maar ook veiliger voor iedereen die gebruik maakt van parkeergarages. Als Nederland blijven we innoveren en vooruitgang boeken in de richting van een elektrische toekomst, en deze nieuwe veiligheidsregels zijn een belangrijke mijlpaal op die reis.

Contact met Reith Power

Bij Reith Power beschikken we over een team van ervaren professionals met diepgaande kennis van de meest recente ontwikkelingen in de laadtechnologie. Ook zijn we op de hoogte van de wettelijke vereisten en normen. Deze uitgebreide expertise stelt ons in staat om op maat gemaakt advies te bieden. Bovendien kunnen we geschikte en betrouwbare oplossingen bieden om te voldoen aan jouw laadbehoeften. Heeft u vragen over de nieuwe voorwaarden voor veilige oplaadpunten? Neem dan gerust contact op.

De laadpaalspecialist van zakelijk Nederland

Offerte aanvragen