Nieuws 24 augustus 2023

Subsidies voor DC snelladers en stationaire batterijen in Gelderland!

De provincie Gelderland heeft een subsidieprogramma gelanceerd om de adoptie van elektrische mobiliteit te versnellen. Het programma, gericht op het installeren van DC snelladers en stationaire batterijen voor logistieke voertuigen in semi-publieke opstellingen, markeert een significante stap in de richting van een groenere toekomst.

Subsidies voor duurzame laadinfrastructuur

Het nieuwe subsidieprogramma van de provincie Gelderland is een stap voorwaarts in de ontwikkeling van het laadinfrastructuur in Gelderland. Bedrijven die zich bezighouden met logistieke activiteiten kunnen nu subsidie aanvragen voor de aanschaf, lease en installatie van DC snelladers en stationaire batterijen. Deze financiële ondersteuning stimuleert niet alleen de overgang naar elektrische voertuigen, maar versterkt ook de infrastructuur voor efficiënt opladen en energieopslag.

Voordelen van stationaire batterijen

Naast een subsidie voor DC snelladers omvat het programma ook een subsidie voor stationaire batterijen, de subsidies kunnen ook gecombineerd worden. Deze batterijen hebben een tweeledig doel: enerzijds functioneren ze als energieopslagsystemen voor piekstroombeheer en anderzijds ondersteunen ze een stabiel elektriciteitsnetwerk. Tijdens periodes van lage elektriciteitsvraag kunnen de batterijen energie opslaan, de energie kan vervolgens weer worden terug geleverd wanneer de vraag hoog is. Dit draagt bij aan een efficiënter energiegebruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, die soms variabele opwekking hebben.

Voorwaarden en maximale bijdrage van de subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moeten aanvragers voldoen aan bepaalde criteria. Zo moet de DC snellader o.a. bijvoorbeeld minimaal 250 kW laadvermogen hebben, een CCS2 of MCS stekker hebben en fysieke ruimte bieden voor grote voertuigen. De stationaire batterij moet een opslagcapaciteit van minimaal 300 kWh hebben en voldoen aan specifieke vermogenseisen.

De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €60.000 voor een DC snellader en €100.000 voor een DC snellader in combinatie met een stationaire batterij. Subsidiabele kosten omvatten het aankoopbedrag (exclusief BTW) bij koop of het totale bedrag van de leasetermijnen bij lease.

De complete tekst van de regeling én de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland.

Samenwerken met Reith Power aan een duurzame toekomst

Het subsidieprogramma van de provincie Gelderland is een kans voor bedrijven in de logistieke sector om de overstap naar elektrische mobiliteit te maken en tegelijkertijd te profiteren van subsidies voor het laadinfrastructuur en energieopslag. Door DC snelladers en stationaire batterijen te integreren, wordt niet alleen de duurzaamheid vergroot, maar ook het balans op het energienetwerk verbeterd.

Met jarenlange ervaring in de elektrotechniek en specialisatie in laadvoorzieningen, biedt Reith Power deskundige begeleiding aan logistieke bedrijven en dealers. We ontzorgen en denken mee over op maat gemaakte oplossingen voor laadinfrastructuur en energieopslag. Voor meer informatie en samenwerkingsmogelijkheden, neem gerust contact met ons op!

De laadpaalspecialist van zakelijk Nederland

Offerte aanvragen