Blog 20 maart 2023

Verduurzamingsstappen van VvE’s: gesubsidieerd en verplicht

Complexe ontwikkelingen

Wat de laatste maanden een wederkerend onderwerp is in het nieuws, zijn de berichten over de moeizame verduurzaming van appartementencomplexen. Voor VvE’s zijn verduurzamingsstappen namelijk lastiger te realiseren dan in ‘conventionele’ situaties. Waar particuliere huiseigenaren de baas zijn over hun eigen woning, zijn VvE-leden gedeeltelijk verantwoordelijk voor het gehele complex. Met andere woorden: een huishouden binnen de VvE heeft gedeeltelijk zeggenschap over het beheer van alle huishoudens, niet alleen het eigen huishouden. Dit betekent dat er voor grote aanpassingen aan het complex, een unanieme- of meerderheidsgoedkeuring nodig is.

‘Normale uitgaven,’ zoals een kapotte fietsenstalling of een scheur in de wand van de galerij dienen te worden gesteund met 50% van de stemmen + één stem. Voor verduurzamingsuitgaven ligt dat anders. Naast struikelblokken als een gebrek aan middelen, beperkte toegang tot subsidies, meningsverschillen en al dan niet grote kloven tussen beschikbaar inkomen om deze verduurzaming te realiseren, dienen er bij verduurzamingbesluiten ook een gekwalificeerde meerderheid in het voordeel te stemmen van de stap. Een “gekwalificeerde” meerderheid, vermeldt in het splitsingsreglement, is een speciale meerderheid van de bewoners.

Dit, gepaard met de oplopende kosten voor de alledaagse bedrijfsvoering van het huishouden die zorgen voor steeds meer knelling op de financiën, monden uit in complexe VvE-vergaderingen. Om ons steentje bij te dragen aan het ophelderen van bepaalde, ingewikkelde zaken zoals dat omtrent laadpalen, wijden we deze blog aan de mogelijke subsidies en verplichtingen opgelegd door de overheid.

Subsidiering voor de VvE

ISDE, de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing is een overkoepelende subsidie die men dient aan te zetten tot verduurzaming. Dit budget is voor veel verschillende aspecten voor een woning. Echter, wat betreft de subsidies voor het verduurzamen van transport voor VvE’s, is het aanbod heel summier. De enige lopende subsidie die wordt verstrekt door de overheid voor VvE’s, is de SVVE-subsidie. De Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaar, voorheen de SEEH-regeling, is onderdeel van de ISDE-subsidie. Deze subsidieregeling biedt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de kosten die worden gemaakt voor oplaadpuntenadvies.

Een oplaadpuntenadvies, is een advies dat wordt opgesteld door de VvE-adviseurs van de VER (vereniging elektrische rijders). De subsidie van de SVVE dekt dus alleen de adviezen voor 75% van de kosten, tot een totaalbedrag van €1.500. Dit bedrag kan alleen achteraf worden teruggevraagd, ook met terugwerkende kracht, als het advies voldoet aan een aantal criteria:

 • Het advies is na 5 oktober 2021 opgesteld.
 • In het advies staat een schatting van de laadbehoefte van de VvE over de komende tien jaar
 • Inachtneming van de brandveiligheid in het geval de parkeergelegenheid volledig of gedeeltelijk in het gebouw wordt aangelegd.
 • In het advies staan gedetailleerde adviezen omtrent de verdeling van de kosten tussen de gehele VvE en zij die er gebruik van gaan maken
 • Het advies detailleert de benodigde elektrische aansluiting en installatie van de oplaadpunten.
  • Een zo goed mogelijk verdeling van de beschikbare stroom over de op te laden voertuigen en wat de beste oplaadmomenten zijn;
  • De mogelijkheid om het laden tijdelijk te vertragen of te stoppen als het stroomnetwerk in het gebouw overbelast raakt;
  • De fysieke en digitale veiligheid van de oplaadpunten
 • Het advies bevat uitleg over de wet- en regelgeving en hoe deze van toepassing is op de bovenstaande punten.

VvE verplichtingen

In tegenstelling tot wat er vaak wordt verteld, laadpalen zijn niet verplicht voor VvE’s. Althans, niet op het moment van schrijven van deze blog. Wat echter wel verplicht is voor VvE’s is het plaatsen van laadpalen bij nieuwbouw of na ingrijpende renovatie van het gebouw. In deze situatie dienen woninggebouwen met meer dan tien parkeerplaatsen voor elk parkeervak leidingingfrastructuur aan te leggen voor laadpunten. Een kanttekening is dat deze laadinfrastructuur ongebruikt mogen blijven, zolang ze er zijn. Uiteraard zijn er een aantal haken en ogen verbonden aan deze verplichting:

 • Er is pas sprake van ‘ingrijpende’ renovatie als 25% van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd.
 • De verplichting komt te vervallen als de kosten voor het aanleggen van de laadinfrastructuur meer dan 7% dan de totale renovatiekosten betreffen
  • Kosten laadinfrastructuur zijn de kosten voor het aanleggen en doorvoeren van de leidingen naar de (toekomstige) laadpunten. Dit zijn ontwerp-, materialen- en installatiekosten.
  • Renovatiekosten zijn de kosten voor de renovatie van het gebouw en/of parkeergelegenheid.
 • De oplaadpunten dienen te beschikken over professionele databeveiliging- en cybersecuritysystemen

Reith Power; partner van Nederlandse VvE’s

Bij Reith Power zijn we al jaren bezig met het verduurzamen van de Nederlandse VvE’s. Vanuit ons kantoor in Neede weten we VvE’s tot in Amsterdam te helpen met de stap naar de toekomst. In de context van de subsidiëring van het advies, kunt u ons zien als de vervolgstap. Wij kunnen inspringen en voortborduren op het advies van de adviseur nadat deze is goedgekeurd voor de subsidie.

Daarnaast kunt u altijd met ons schakelen voor meer input en tips op de beste manier van aanpakken. Tips zoals het vermijden van technische en organisatorische beheer van de totale installatie. De totale installatie, ofwel de aansluiting tot het netwerk, de laadpalen, de infrastructuur, het beheersysteem en het energiemanagementsysteem, zijn losse onderdelen die elkaar beïnvloeden. Het is daarom wijsheid dat dit totaalpakket wordt beheerd door één partij. Welke partij dit is, is aan u en uw VvE.

Voor vragen, meer tips zoals het bovenstaande of voor een offerte aanvraag, schroom niet om contact op te nemen met onze experts.

VvE laadpalen VvE laadpalen infrastructuur voor VvE in Amsterdam VvE laadpalenschakelkast en behuizing VvE laadkast

De laadpaalspecialist van zakelijk Nederland

Offerte aanvragen