Blog 16 oktober 2023

Laadpleinen: Het belang van vermogensvraag boven laadpuntvermogen

Nu elektrische mobiliteit steeds prominenter wordt en de beschikbaarheid van elektrische aansluitingen met voldoende capaciteit onder druk staat, staan we voor de uitdaging om een efficiënte en duurzame infrastructuur te creëren om elektrische voertuigen (EV’s) op te laden. Laadpleinen, ofwel locaties waar meerdere laadpunten samenkomen, spelen een cruciale rol in het faciliteren van deze overgang naar elektrisch rijden. Maar wat is de sleutel tot het succes van deze laadpleinen? Het antwoord ligt niet alleen in het vermogen van de laadpunten, maar vooral in de vermogensvraag die voortkomt uit de behoefte van EV-rijders.

De toenemende populariteit van elektrische voertuigen

Elektrische voertuigen zijn in opkomst. De voordelen van EV’s zijn duidelijk: ze verminderen de uitstoot van broeikasgassen, verlagen de operationele kosten en bieden een stille, soepele rijervaring. Als gevolg daarvan neemt het aantal elektrische voertuigen gestaag toe, en dat betekent dat er ook meer laadinfrastructuur nodig is om aan de groeiende vraag te voldoen.

Het misverstand over laadpuntvermogen

Een veelvoorkomend misverstand bij het plannen van laadinfrastructuur is de focus op het vermogen van individuele laadpunten. Het is begrijpelijk dat mensen denken dat het hebben van laadpunten die continue het nominale vermogen bieden de oplossing is voor het ondersteunen van EV-rijders. Natuurlijk is laadsnelheid belangrijk, maar het is slechts een deel van het grotere plaatje.

De vermogensvraag begrijpen

Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is de vermogensvraag die voortkomt uit de behoefte van EV-rijders. Dit hangt nauw samen met het aantal kilometers dat in een dag of dagdeel bijgeladen moet kunnen worden. Het belangrijkste is niet hoe snel een enkel voertuig kan worden opgeladen, maar hoeveel voertuigen er tegelijkertijd kunnen worden bediend en op welke snelheid. De laadsnelheid zou je ook uit kunnen drukken in kilometers per uur. De vermogensvraag wordt beïnvloed door factoren zoals het aantal EV’s dat een laadplein gebruikt, het type voertuigen (bijv. personenauto’s versus vrachtwagens), en de afstand die deze voertuigen moeten afleggen voordat ze weer kunnen laden.

Het slim plannen van laadpleinen

Om laadpleinen effectief te ontwerpen en te beheren, moeten we rekening houden met de vermogensvraag. Het is niet voldoende om gewoon krachtige laadpunten te installeren; we moeten anticiperen op piekmomenten en tevens ervoor zorgen dat het laadplein in staat is om te voorzien in de laadbehoefte van alle gebruikers.

Slimme technologieën, zoals load balancing (zie ook onze Blog hierover) kunnen helpen om de vermogensvraag effectief te beheren. Dit betekent dat laadpleinen in staat zijn om het beschikbaar vermogen efficiënt te verdelen tussen voertuigen, zodat iedereen snel en betrouwbaar kan laden zonder het elektriciteitsnet te overbelasten.

Conclusie

Bij het bouwen van de infrastructuur voor elektrisch rijden is het van cruciaal belang dat we het belang van vermogensvraag begrijpen en prioriteren boven laadpuntvermogen. Het gaat er niet alleen om hoe snel individuele voertuigen kunnen laden, maar ook om hoeveel voertuigen tegelijkertijd kunnen worden bediend en dat er tegemoet wordt gekomen aan de behoefte aan de bij te laden kilometers. Laadpleinen die slim zijn ontworpen om de vermogensvraag aan te kunnen, zullen de groei van elektrische mobiliteit ondersteunen en een duurzamere toekomst mogelijk maken.

De laadpaalspecialist van zakelijk Nederland

Offerte aanvragen