Blog 30 mei 2022

Subsidieregeling voor het aanschaffen van emissieloze vrachtwagens

Goedkoper elektrisch rijden

Velen betwijfelen de overgang op elektrische voertuigen nog steeds, maar met de tijd wordt de overgang alleen maar gemakkelijker. Dit omdat het kabinet subsidies beschikbaar stelt, de laadinfrastructuur wordt verbeterd, en het voordeel van duurzaam rijden ook voor vrachtwagens en bestelauto’s steeds groter wordt. Lees verder!

In Nederland is sinds 9 mei 2022 sprake van een subsidieregeling voor de aanschaf van schone vrachtwagens. Deze regeling loopt tot 2027. Hiervan is maar liefst €40 miljoen euro beschikbaar gesteld tot het jaar 2024. Het subsidiebedrag hangt af van het gewicht van het voertuig. Bij zware elektrische voertuigen kan dit bedrag oplopen tot wel €100.000 aan subsidie. Daarbij komt ook het belastingvoordeel; hiervoor is de grootte van het bedrijf waarvoor het voertuig is aangeschaft van belang. Voor grote bedrijven kan dit voordeel oplopen tot wel 40% van de meerkosten ten opzichte van een dieselvrachtwagen. Voor het MKB is dit zelfs meer. Voor bedrijven met minder dan tien werknemers is het voordeel tot wel 60% van de meerkosten.

Waarom zijn subsidieregelingen noodzakelijk?

Het kabinet werkt momenteel aan de opmaak van het budget voor na 2024. Het streven van het kabinet is om het wegverkeer voor 2050 compleet uitlaatgasvrij te maken om te voldoen aan het streefjaar van zorgeloze mobiliteit, ook 2050. Dit vraagt uiteraard voor juiste handelingen en voorzieningen vanuit de overheid. In Nederland beschikken we momenteel over 37.000 openbare laadpalen. In 2030 is geprojecteerd dat dit er circa 1,8 miljoen zijn, waarvan circa 20.000 voor bestelauto’s en 8.000 voor vrachtwagens.

Zoals we in een eerdere blog hebben aangekaart, heeft een vrachtwagen in de binnenstad dezelfde uitstoot als 25 personenauto’s. Dit is de reden dat vrachtwagens en autobussen beperkte toegang hebben in vijftien Nederlandse gemeenten en personenauto’s maar vier soortgelijke zones hebben. Aankomende jaren zal dit aantal alleen maar stijgen. In het bedrijfsleven zullen de overstappen op duurzame alternatieven nu noodzakelijker worden dan ooit. Elektrische vrachtwagens worden namelijk toereikender en aantrekkelijker. De kosten per kilometers nemen af en de subsidies die worden aangeboden bij aanschaf maken het een minder riskante investering. Bovendien worden de voorzieningen wijdverspreider, de actieradius per volle batterij wordt hoger en de totale cost of ownership (TCO) wordt interessanter. De prognose is dat de TCO van elektrische vrachtwagens vele malen lager zullen liggen in 2024, dan de TCO van een dieselvrachtwagen. Voor het bedrijfsleven is en wordt het dus steeds makkelijker om over te stappen op duurzame alternatieven.

De norm voor de snelladers hebben wij hier in Nederland nog niet behaald. Om deze norm te behalen, dienen gemeenten publieke snellaadstations te realiseren. Deze stations helpen ons bij de volledige overgang op emissieloos goederenvervoer. Bij snelladers kunnen de wachttijden van 3 tot 8 uur verminderd worden naar maar liefst 1 uur, afhankelijk van het vermogen van de snellader. Reith Power staat altijd in de spits van nieuwe ontwikkelingen en we nemen deze ontwikkelingen zo spoedig mogelijk op. Zo zien we dat de laadinfrastructuur nog een van de laatste barrières is voor bedrijven. Daarom gaan we graag het partnerschap aan met bedrijven om hen van een laadinfrastructuur te voorzien, evenals bedrijven in de logistieke sector en vrachtwagendealers.

Subsidieregeling voor elektrische vrachtwagens

De laadpaalspecialist van zakelijk Nederland

Offerte aanvragen